7 października odbędzie się jubileuszowy 50. Rajd Pieszy szlakiem Fryderyka Chopina.

Uwaga - w tym roku odwracamy trasę rajdu - rozpoczynamy w Szafarni, wędrujemy na Zamek.

Zgłoszenia grup uczestników należy dokonać telefonicznie w biurze Zamku do dnia. 27 września (tel. 56 683 24 55).

Zbiórka w Szafarni o godz. 9.30, rozpoczęcie rajdu o godz. 10.00.

Ognisko tradycyjnie nad Drwęcą (Bobrowiska; kiełbaski we własnym zakresie).

Rajd prowadzony będzie przez dwóch komandorów - grupa młodsza - uczniowie szkół podstawowych, klasy 1 - 7, grupa starsza - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Poczęstunek i zakończenie rajdu na Zamku ok. godz. 14.00 - 15.00.

Grupy tradycyjnie przygotowują mapkę rajdu.

Dodatkowo organizujemy indywidualny konkurs na plakat o tematyce związanej z rajdem i Fryderykiem Chopinem. Format prac i technika dowolna, każdej szkole przysługuje możliwość zgłoszenia maksymalnie 5 prac, które należy dostarczyć do biura Zamku do dnia 27 września. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas zakończenia rajdu.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Golubia-Dobrzynia

 

Projekt znaczka pamiątkowego wykonany przez Szkołę Podstawową w Radominie, który zostanie wykorzystany do wykonania znaczka na tegoroczną, jubileuszową edycję. 

 

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 538 433 699
E-mail: kontakt@restauracjawazowna.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: