W dniach 21-22 czerwca 2017 r. Zamek Golubski miał honor gościć Panią Barbarę Hertz, córkę słynnego amerykańskiego lekarza - Saula Hertza.

Saul Hertz w latach 40-50 XX w., na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie, jako pierwszy na świecie wprowadził terapię izotopową do leczenia chorób tarczycy.

Pani Barbara Hertz przyjechała do Polski na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, a przy okazji chciała zobaczyć miasto rodzinne swoich dziadków, którzy pod koniec XIX w., wyemigrowali do USA.

Dziadek uciekając przed wcieleniem do wojska rosyjskiego, babcia przed epidemią cholery w Golubiu. Dziadkowie Pani Hertz poznali się dopiero w Cleveland w Ohio, gdzie wzięli ślub i doczekali się 6 dzieci, m.in. Saula Hertza.

Prezes Oddziału PTTK Stefan Borkowicz przyjął Panią Barbarę Hertz i członków Polskiego Towarzystwa Nuklearnego z pełnymi honorami, zaś przewodnik Golubskiego Zamku Joanna Metel-Peplińska oprowadziła gościa po mieście, pokazując najważniejsze miejsca Golubia i Dobrzynia, w tym miejsce dawnej synagogi i cmentarza żydowskiego. Miłym zaskoczeniem dla Pani Hertz był koncert fortepianowy w Szafarni, podczas którego wybrzmiały utwory wielkiego mistrza F. Chopina. Jako córka śpiewaczki operowej była nim ogromnie poruszona.

Pani Hertz spotkała się także z Burmistrzem Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim i wiceburmistrz Danutą Malecką. Po owocnej wymianie informacji wspólnie z władzami miasta złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym wymordowanej ludności pochodzenia żydowskiego.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny podczas, którego rozmawiano o osiągnięciach Saula Hertza i jego drodze do sukcesu, pomimo wszechobecnego antysemityzmu.

Pani Barbara Hertz była zauroczona naszym pięknym miastem i gościnnym przyjęciem. Zasmucona historią golubskich i dobrzyńskich żydów wymazanych z historii miasta.

Obiecała wrócić!

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 538 433 699
E-mail: kontakt@restauracjawazowna.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: