17-18 października - wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Zamku, które będzie dotyczyć min. rolnictwa ekologicznego.

Program

Poniedziałek, 17 października

1. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie.
2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce.
3. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego.
4. Problemy rolnictwa ekologicznego na podstawie doświadczeń Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”.
5. Informacja Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat sprzedaży i dzierżawy ziemi w latach 2000-2015.
6. Sprawy bieżące.

Wtorek, 18 października

1. Informacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
2. Dyskusja dotycząca przyszłości agroturystyki.
3. Informacja Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na temat sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w świetle planowanych zmian ustawowych.
4. Dyskusja o nowych rozwiązaniach dotyczących sprzedaży bezpośredniej.
5. Sprawy bieżące.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 538 433 699
E-mail: kontakt@restauracjawazowna.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: