Konkurs Krasomówczy 2019

 

 

 

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego organizuje kolejne edycje Konkursów Krasomówczych:

- 24 października - eliminacje wojewódzkie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych,

- 22 - 24 listopada - ogólnopolski finał 44. Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych,

- 29 listopada - 1 grudnia - ogólnopolski finał 48. Konkursu Krasomówczego Przewodników Turystycznych.

 

Do pobrania:

W związku z obowiązującymi przepisami RODO prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożenie odpowiednich oświadczeń.

- wyniki finału ogólnopolskiego konkursu młodzieży szkolnej,

- wyniki eliminacji ogólnopolskich konkursu młodzieży szkolnej,

- wyniki eliminacji wojewódzkich konkursu młodzieży szkolnej,

- zgoda osoby pełnoletniej (RODO),

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby poniżej 16 roku życia (RODO),

- karta zgłoszeniowa - eliminacje wojewódzkie,

- regulamin konkursu krasomówczego dzieci i młodzieży,

- regulamin konkursu krasomówczego przewodników turystycznych po zmianach,

zmiany w regulaminie:

1. nie odrzuca się ocen - najwyższej i najniższej,

2. automatyczne odjęcie jednego punktu karnego od średniej przez sekretariat w przypadku niewykorzystania lub przekroczenia limitu czasu,

3. w finałowym wystąpieniu spontanicznym (losowany temat trzyminutowego wystąpienia) skala ocen od 1 do 10 punktów,

- program - konkurs młodzieży,

- program - konkurs przewodników,

- karta zgłoszeniowa - młodzież,

- karta zgłoszeniowa - przewodnicy.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl


REZERWUJ NOCLEGI ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: