Organizujemy kolejne edycje Konkursu Krasomówczego dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przewodników.

Zadanie dofinansowano ze środków samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego organizuje:

- eliminacje wojewódzkie Konkursu Krasomówczego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dnia 18 października 2018 r.,

- 47. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników w dniach 23-25 listopada 2018 r.,

- 43. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018 r.

Do pobrania:

W związku z obowiązującymi przepisami RODO prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożenie odpowiednich oświadczeń.

- zgoda osoby pełnoletniej (RODO),

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby poniżej 16 roku życia (RODO),

karta zgłoszeniowa - eliminacje wojewódzkie,

- karta zgłoszeniowa - konkurs przewodników,

- karta zgłoszeniowa - konkurs młodzieży,

regulamin - konkurs dzieci i młodzieży,

regulamin - przewodnicy,

- program - konkurs przewodników,

- program - konkurs młodzieży.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska

92 1090 1896 0000 0001 3580 3636

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55, 56 683 24 66
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

 REZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: